Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pracując zawodowo często spotykałem się z sytuacjami, że teoria-teorią a praktyka-praktyką. Nieraz okazywało się, że przepis, który językowo jest jasny (w myśl zasady clara non sunt interpretanda) zawierał normę prawną odmienną, która często wynikała z orzecznictwa lub poglądów doktryny. Zdarzało się, że procedura, jakże zrozumiale opisana kodeksie, w zastosowaniu okazywała się niejasna i pełna zawiłych zakrętów.

Dlatego też myślę, że pomocne dla Ciebie mogą okazać się moje praktyczne uwagi, które w tym miejscu chciałbym publikować. W zamyśle chcę tu spojrzeć na wybrane instytucje i zagadnienia prawne poprzez pryzmat mojej praktyki prawniczej oraz orzecznictwo, które to jest najbardziej namacalnym przejawem praktykowania prawa.

Publikacje w zamyśle mają być umieszczane sukcesywnie w miarę odkrywania tematów wartych Twojej uwagi, więc zaglądaj na moją stronę, co jakiś czas w poszukiwaniu nowych publikacji.

 

Właśnie niedawno (tj. 29 sierpnia br) minął przesunięty przez ustawodawcę termin do podjęcia przez rady gminy uchwał o udzieleniu/nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Uchwały takie w tym roku podejmowane są po raz drugi. Przejrzałem orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie i pozwoliłem sobie wyciągnąć wnioski praktyczne wynikające z tych wyroków. Zapraszam do lektury.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jedną z najskuteczniejszych form obrony w toku postępowania podatkowego. Co jednak w sytuacji, gdy organ podatkowy wszczął postępowanie karne skarbowe i zawiadomił o tym podatnika przed upływem terminu przedawnienia? Czy w takiej sytuacji zawsze dochodzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia? Niekoniecznie, nawet w takich stanach faktycznych zobowiązanie mogło jednak ulec przedawnieniu. Zapraszam do lektury.

Pandemia COVID-19 wpłynęła niewątpliwie na sytuację gospodarczą wielu przedsiębiorców. Co do zasady, niewypłacalny przedsiębiorca ma 30 dni na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz czy ten termin dotyczy również niewypłacalności powstałej w czasie stanu epidemii COVID-19? I tak i nie. Zapraszam do lektury.

W umowach najmu oraz dzierżawy dotyczących nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych) czasami można spotkać klauzulę, na mocy której najemca/dzierżawca zostaje zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu najmu/dzierżawy. Czy taka klauzula faktycznie przenosi obowiązek podatkowy na najemcę lub dzierżawcę. Zapraszam do lektury.

Aktualna sytuacja pandemiczna, ekonomiczna oraz gospodarcza w Polsce powoduje, iż inwestorzy starają się szukać „spokojnych przystani” dla swoich pieniędzy. Powszechnie przyjmuje się, że taką przystanią może być inwestycja w nieruchomości. Dlatego też, inwestorzy rozważają zakup nieruchomości, w tym lokali od deweloperów. Jednakże czy każda umowa zawarta z deweloperem jest w istocie umową deweloperską w rozumieniu prawa? Niekoniecznie. Zapraszam do lektury.

W dniu 30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki w sprawach o sygn. akt: I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20. Sprawy te dotyczyły między innymi zagadnienia wzajemnej relacji pomiędzy wszczęciem postępowania karnego skarbowego a przedawnieniem zobowiązania podatkowego, o czym pisałem w ramach mojej drugiej publikacji na stronie. Zapoznałem się się z uzasadnieniem spraw I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20 w tym zakresie. Zapraszam do lektury.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2019 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK