Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pracując zawodowo często spotykałem się z sytuacjami, że teoria-teorią a praktyka-praktyką. Nieraz okazywało się, że przepis, który językowo jest jasny (w myśl zasady clara non sunt interpretanda) zawierał normę prawną odmienną, która często wynikała z orzecznictwa lub poglądów doktryny. Zdarzało się, że procedura, jakże zrozumiale opisana kodeksie, w zastosowaniu okazywała się niejasna i pełna zawiłych zakrętów.

Dlatego też myślę, że pomocne dla Ciebie mogą okazać się moje praktyczne uwagi, które w tym miejscu chciałbym publikować. W zamyśle chcę tu spojrzeć na wybrane instytucje i zagadnienia prawne poprzez pryzmat mojej praktyki prawniczej oraz orzecznictwo, które to jest najbardziej namacalnym przejawem praktykowania prawa.

Publikacje w zamyśle mają być umieszczane sukcesywnie w miarę odkrywania tematów wartych Twojej uwagi, więc zaglądaj na moją stronę, co jakiś czas w poszukiwaniu nowych publikacji.

 

Właśnie niedawno (tj. 29 sierpnia br) minął przesunięty przez ustawodawcę termin do podjęcia przez rady gminy uchwał o udzieleniu/nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Uchwały takie w tym roku podejmowane są po raz drugi. Przejrzałem orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie i pozwoliłem sobie wyciągnąć wnioski praktyczne wynikające z tych wyroków. Zapraszam do lektury.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jedną z najskuteczniejszych form obrony w toku postępowania podatkowego. Co jednak w sytuacji, gdy organ podatkowy wszczął postępowanie karne skarbowe i zawiadomił o tym podatnika przed upływem terminu przedawnienia? Czy w takiej sytuacji zawsze dochodzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia? Niekoniecznie, nawet w takich stanach faktycznych zobowiązanie mogło jednak ulec przedawnieniu. Zapraszam do lektury.

Pandemia COVID-19 wpłynęła niewątpliwie na sytuację gospodarczą wielu przedsiębiorców. Co do zasady, niewypłacalny przedsiębiorca ma 30 dni na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz czy ten termin dotyczy również niewypłacalności powstałej w czasie stanu epidemii COVID-19? I tak i nie. Zapraszam do lektury.

W umowach najmu oraz dzierżawy dotyczących nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych) czasami można spotkać klauzulę, na mocy której najemca/dzierżawca zostaje zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu najmu/dzierżawy. Czy taka klauzula faktycznie przenosi obowiązek podatkowy na najemcę lub dzierżawcę. Zapraszam do lektury.

Aktualna sytuacja pandemiczna, ekonomiczna oraz gospodarcza w Polsce powoduje, iż inwestorzy starają się szukać „spokojnych przystani” dla swoich pieniędzy. Powszechnie przyjmuje się, że taką przystanią może być inwestycja w nieruchomości. Dlatego też, inwestorzy rozważają zakup nieruchomości, w tym lokali od deweloperów. Jednakże czy każda umowa zawarta z deweloperem jest w istocie umową deweloperską w rozumieniu prawa? Niekoniecznie. Zapraszam do lektury.

W dniu 30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki w sprawach o sygn. akt: I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20. Sprawy te dotyczyły między innymi zagadnienia wzajemnej relacji pomiędzy wszczęciem postępowania karnego skarbowego a przedawnieniem zobowiązania podatkowego, o czym pisałem w ramach mojej drugiej publikacji na stronie. Zapoznałem się się z uzasadnieniem spraw I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20 w tym zakresie. Zapraszam do lektury.

Jedną z ustawowych przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zgodność jej z przepisami odrębnymi, o czym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pojęcie przepisy odrębne jest bardzo szeroką i pojemną kategorią i może obejmować na przykład przepisy dotyczące cmentarzy. Tak więc może okazać się, że na zakupionej nieruchomości nie będzie można zrealizować zamierzonej inwestycji. Zapraszam do lektury.

Pytaniem, które co jakiś czas do mnie wraca jest pytanie o to czy możemy dokonać w umowie przedwstępnej zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej po upływie tego terminu. Pytanie jest o tyle zasadne, iż w aktualnych czasach brak zawarcia umowy przyrzeczonej może wynikać z przyczyn niezależnych od stron i o uchybienie temu terminowi zdecydowanie łatwiej. Odpowiedzi szukałem w orzecznictwie. Zapraszam do lektury.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się wchodzeniem w szereg relacji prawnych, które z kolei skutkują powstawaniem roszczeń (np. roszczeń o zapłatę za fakturę za sprzedany towar czy wykonaną usługę lub wykonane dzieło). Roszczenia takie nie mogą być dochodzone w nieskończoność, lecz podlegają przedawnieniu. Większość przedsiębiorców zapewne wie, że okres przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Ale czy na pewno i czy wszystkich? Zapraszam do lektury.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2019 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK