Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pracując zawodowo często spotykałem się z sytuacjami, że teoria-teorią a praktyka-praktyką. Nieraz okazywało się, że przepis, który językowo jest jasny (w myśl zasady clara non sunt interpretanda) zawierał normę prawną odmienną, która często wynikała z orzecznictwa lub poglądów doktryny. Zdarzało się, że procedura, jakże zrozumiale opisana kodeksie, w zastosowaniu okazywała się niejasna i pełna zawiłych zakrętów.

Dlatego też myślę, że pomocne dla Ciebie mogą okazać się moje praktyczne uwagi, które w tym miejscu chciałbym publikować. W zamyśle chcę tu spojrzeć na wybrane instytucje i zagadnienia prawne poprzez pryzmat mojej praktyki prawniczej oraz orzecznictwo, które to jest najbardziej namacalnym przejawem praktykowania prawa.

Publikacje w zamyśle mają być umieszczane sukcesywnie w miarę odkrywania tematów wartych Twojej uwagi, więc zaglądaj na moją stronę, co jakiś czas w poszukiwaniu nowych publikacji.

 

Zarząd sukcesyjny co do zasady jest ustanawiany na ustawowy okres dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Okres zarządu sukcesyjnego może jednak zostać przedłużony na okres do pięciu lat od dnia śmierci przedsiębiorcy z ważnych przyczyn. Z ważnych przyczyn czyli jakich? Zapraszam do lektury.

Ostatnio zadano mi następujące pytanie: czy zbycie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu poprawy warunków zagospodarowania, gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania innej nieruchomości, która z kolei stanowi przedmiot współwłasności powinno być dokonane w trybie przetargowym czy też może w trybie bezprzetargowym. Odpowiedź na pytanie znalazłem w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapraszam do lektury.

W stanach faktycznych spraw podatkowych często zdarza się, że podatnik użytkuje swoją nieruchomość w inny sposób niż jest to ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Co więcej, często ten inny sposób użytkowania próbuje on przełożyć na sposób i wysokość opodatkowania swojej nieruchomości składając informacje lub deklaracje podatkowe. Czy takie postępowanie podatnika może być skuteczne na gruncie podatku od nieruchomości? Czy organy podatkowe będą związane takim odmiennym sposobem użytkowania? Zapraszam do lektury.

Prawo dostępu do informacji publicznej jest zagwarantowane obywatelom i innym podmiotom na poziomie Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to jedno z istotniejszych praw obywateli w zakresie możliwości pozyskania wiedzy o działalności organów władzy publicznej. Jednakowoż, to prawo, jak każde inne prawo może podlegać wykorzystaniu nie zgodnie z jego przeznaczeniem. Inaczej rzecz ujmując wnioskodawca może nadużywać swojego prawa do dostępu do informacji publicznej. Czy w takim przypadku podmiot obowiązany do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej musi takiemu wnioskodawcy udzielić informacji publicznej, czy też może odmówić? Zapraszam do lektury.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem przedsiębiorcy. Powstaje jednak pytanie czy fakt zawieszenia działalności gospodarczej ma wpływ na wysokość stawek podatku od nieruchomości, przecież w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wykonuje tej działalności. Odpowiedź na to pytanie daje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapraszam do lektury.

Do lutego 2021 r. zgodnie z przepisami przyjmowano, że do zastosowania wyższej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą wystarczy sam fakt posiadania danej nieruchomości przez podatnika. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego diametralnie zmienił tą sytuację, co niewątpliwie wpłynęło na zmianę sytuacji organu podatkowego oraz podatnika, zwłaszcza, że sądy administracyjne zaczęły orzekać zgodnie z linią nakreśloną przez TK. Zapraszam do lektury.

Spółka cywilna, która składa się z dwóch wspólników będących osobami fizycznymi, w przypadku śmierci jednego z nich oraz braku stosownej klauzuli w umowie spółki, ulega co do zasady rozwiązaniu. Ale czy w każdym przypadku tak być musi? Otóż niekoniecznie, albowiem z pomocą przychodzi stosunkowo nowa regulacja prawna uchwalona w 2019 r. Zapraszam do lektury.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą szereg inwestycji. Inwestycje te z reguły traktowane są jak inwestycje celu publicznego. Jednakże czy w każdym przypadku inwestycji gminnej inwestycja taka ma status inwestycji celu publicznego? A jak to wygląda w przypadku inwestycji gminnej obejmującej świetlicę wiejską. Zapraszam do lektury.

Co do zasady wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który głosował przeciwko uchwale zgromadzenia wspólników i następnie złożył sprzeciw co do tej uchwały, może złożyć przeciwko spółce pozew o uchylenie uchwały wspólników lub stwierdzenie jej nieważności. Natomiast co w przypadku, gdy uchwała dotyczy jego odpowiedzialności wobec spółki czy zwolnienia z zobowiązania wobec spółki lub sporu między nim a spółką, czyli przypadków w których taki wspólnik na mocy art. 244 kodeksu spółek handlowych wyłączony jest od głosowania nad taką uchwałą. Przyjrzałem się temu zagadnieniu od praktycznej strony czyli orzecznictwa i poglądów doktryny. Zapraszam do lektury.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK