Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pracując zawodowo często spotykałem się z sytuacjami, że teoria-teorią a praktyka-praktyką. Nieraz okazywało się, że przepis, który językowo jest jasny (w myśl zasady clara non sunt interpretanda) zawierał normę prawną odmienną, która często wynikała z orzecznictwa lub poglądów doktryny. Zdarzało się, że procedura, jakże zrozumiale opisana kodeksie, w zastosowaniu okazywała się niejasna i pełna zawiłych zakrętów.

Dlatego też myślę, że pomocne dla Ciebie mogą okazać się moje praktyczne uwagi, które w tym miejscu chciałbym publikować. W zamyśle chcę tu spojrzeć na wybrane instytucje i zagadnienia prawne poprzez pryzmat mojej praktyki prawniczej oraz orzecznictwo, które to jest najbardziej namacalnym przejawem praktykowania prawa.

Publikacje w zamyśle mają być umieszczane sukcesywnie w miarę odkrywania tematów wartych Twojej uwagi, więc zaglądaj na moją stronę, co jakiś czas w poszukiwaniu nowych publikacji.

 

Spółka cywilna, która składa się z dwóch wspólników będących osobami fizycznymi, w przypadku śmierci jednego z nich oraz braku stosownej klauzuli w umowie spółki, ulega co do zasady rozwiązaniu. Ale czy w każdym przypadku tak być musi? Otóż niekoniecznie, albowiem z pomocą przychodzi stosunkowo nowa regulacja prawna uchwalona w 2019 r. Zapraszam do lektury.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą szereg inwestycji. Inwestycje te z reguły traktowane są jak inwestycje celu publicznego. Jednakże czy w każdym przypadku inwestycji gminnej inwestycja taka ma status inwestycji celu publicznego? A jak to wygląda w przypadku inwestycji gminnej obejmującej świetlicę wiejską. Zapraszam do lektury.

Co do zasady wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który głosował przeciwko uchwale zgromadzenia wspólników i następnie złożył sprzeciw co do tej uchwały, może złożyć przeciwko spółce pozew o uchylenie uchwały wspólników lub stwierdzenie jej nieważności. Natomiast co w przypadku, gdy uchwała dotyczy jego odpowiedzialności wobec spółki czy zwolnienia z zobowiązania wobec spółki lub sporu między nim a spółką, czyli przypadków w których taki wspólnik na mocy art. 244 kodeksu spółek handlowych wyłączony jest od głosowania nad taką uchwałą. Przyjrzałem się temu zagadnieniu od praktycznej strony czyli orzecznictwa i poglądów doktryny. Zapraszam do lektury.

Jednym z zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Gmina ze swoich środków finansowych w ramach tych zadań, może finansować Ochotniczą Straż Pożarną oraz Państwową Straż Pożarną. Natomiast, jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach”, gdyż finansowanie każdej z tych form ochrony przeciwpożarowej ma odrębny reżim prawny. Przyjrzałem się temu zagadnieniu. Zapraszam do lektury.

Od 7 listopada 2019 r. do polskiej procedury cywilnej wróciło postępowanie w sprawach gospodarczych, które zostało z tej procedury usunięte w roku 2012. Postępowanie w sprawach gospodarczych, w mojej ocenie, ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, albowiem dotyczy ono zdecydowanej większości ich postępowań sądowych, a zwłaszcza tych przedsiębiorców działających w sektorze B2B. Spojrzałem na te przepisy okiem praktyka. Zapraszam do lektury.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się wchodzeniem w szereg relacji prawnych, które z kolei skutkują powstawaniem roszczeń (np. roszczeń o zapłatę za fakturę za sprzedany towar czy wykonaną usługę lub wykonane dzieło). Roszczenia takie nie mogą być dochodzone w nieskończoność, lecz podlegają przedawnieniu. Większość przedsiębiorców zapewne wie, że okres przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Ale czy na pewno i czy wszystkich? Zapraszam do lektury.

Pytaniem, które co jakiś czas do mnie wraca jest pytanie o to czy możemy dokonać w umowie przedwstępnej zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej po upływie tego terminu. Pytanie jest o tyle zasadne, iż w aktualnych czasach brak zawarcia umowy przyrzeczonej może wynikać z przyczyn niezależnych od stron i o uchybienie temu terminowi zdecydowanie łatwiej. Odpowiedzi szukałem w orzecznictwie. Zapraszam do lektury.

Jedną z ustawowych przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zgodność jej z przepisami odrębnymi, o czym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pojęcie przepisy odrębne jest bardzo szeroką i pojemną kategorią i może obejmować na przykład przepisy dotyczące cmentarzy. Tak więc może okazać się, że na zakupionej nieruchomości nie będzie można zrealizować zamierzonej inwestycji. Zapraszam do lektury.

W dniu 30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki w sprawach o sygn. akt: I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20. Sprawy te dotyczyły między innymi zagadnienia wzajemnej relacji pomiędzy wszczęciem postępowania karnego skarbowego a przedawnieniem zobowiązania podatkowego, o czym pisałem w ramach mojej drugiej publikacji na stronie. Zapoznałem się się z uzasadnieniem spraw I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20 w tym zakresie. Zapraszam do lektury.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK