Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pracując zawodowo często spotykałem się z sytuacjami, że teoria-teorią a praktyka-praktyką. Nieraz okazywało się, że przepis, który językowo jest jasny (w myśl zasady clara non sunt interpretanda) zawierał normę prawną odmienną, która często wynikała z orzecznictwa lub poglądów doktryny. Zdarzało się, że procedura, jakże zrozumiale opisana kodeksie, w zastosowaniu okazywała się niejasna i pełna zawiłych zakrętów.

Dlatego też myślę, że pomocne dla Ciebie mogą okazać się moje praktyczne uwagi, które w tym miejscu chciałbym publikować. W zamyśle chcę tu spojrzeć na wybrane instytucje i zagadnienia prawne poprzez pryzmat mojej praktyki prawniczej oraz orzecznictwo, które to jest najbardziej namacalnym przejawem praktykowania prawa.

Publikacje w zamyśle mają być umieszczane sukcesywnie w miarę odkrywania tematów wartych Twojej uwagi, więc zaglądaj na moją stronę, co jakiś czas w poszukiwaniu nowych publikacji.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem przedsiębiorcy. Powstaje jednak pytanie czy fakt zawieszenia działalności gospodarczej ma wpływ na wysokość stawek podatku od nieruchomości, przecież w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wykonuje tej działalności. Odpowiedź na to pytanie daje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapraszam do lektury.

Do lutego 2021 r. zgodnie z przepisami przyjmowano, że do zastosowania wyższej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą wystarczy sam fakt posiadania danej nieruchomości przez podatnika. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego diametralnie zmienił tą sytuację, co niewątpliwie wpłynęło na zmianę sytuacji organu podatkowego oraz podatnika, zwłaszcza, że sądy administracyjne zaczęły orzekać zgodnie z linią nakreśloną przez TK. Zapraszam do lektury.

Spółka cywilna, która składa się z dwóch wspólników będących osobami fizycznymi, w przypadku śmierci jednego z nich oraz braku stosownej klauzuli w umowie spółki, ulega co do zasady rozwiązaniu. Ale czy w każdym przypadku tak być musi? Otóż niekoniecznie, albowiem z pomocą przychodzi stosunkowo nowa regulacja prawna uchwalona w 2019 r. Zapraszam do lektury.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą szereg inwestycji. Inwestycje te z reguły traktowane są jak inwestycje celu publicznego. Jednakże czy w każdym przypadku inwestycji gminnej inwestycja taka ma status inwestycji celu publicznego? A jak to wygląda w przypadku inwestycji gminnej obejmującej świetlicę wiejską. Zapraszam do lektury.

Co do zasady wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który głosował przeciwko uchwale zgromadzenia wspólników i następnie złożył sprzeciw co do tej uchwały, może złożyć przeciwko spółce pozew o uchylenie uchwały wspólników lub stwierdzenie jej nieważności. Natomiast co w przypadku, gdy uchwała dotyczy jego odpowiedzialności wobec spółki czy zwolnienia z zobowiązania wobec spółki lub sporu między nim a spółką, czyli przypadków w których taki wspólnik na mocy art. 244 kodeksu spółek handlowych wyłączony jest od głosowania nad taką uchwałą. Przyjrzałem się temu zagadnieniu od praktycznej strony czyli orzecznictwa i poglądów doktryny. Zapraszam do lektury.

Jednym z zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Gmina ze swoich środków finansowych w ramach tych zadań, może finansować Ochotniczą Straż Pożarną oraz Państwową Straż Pożarną. Natomiast, jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach”, gdyż finansowanie każdej z tych form ochrony przeciwpożarowej ma odrębny reżim prawny. Przyjrzałem się temu zagadnieniu. Zapraszam do lektury.

Od 7 listopada 2019 r. do polskiej procedury cywilnej wróciło postępowanie w sprawach gospodarczych, które zostało z tej procedury usunięte w roku 2012. Postępowanie w sprawach gospodarczych, w mojej ocenie, ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, albowiem dotyczy ono zdecydowanej większości ich postępowań sądowych, a zwłaszcza tych przedsiębiorców działających w sektorze B2B. Spojrzałem na te przepisy okiem praktyka. Zapraszam do lektury.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się wchodzeniem w szereg relacji prawnych, które z kolei skutkują powstawaniem roszczeń (np. roszczeń o zapłatę za fakturę za sprzedany towar czy wykonaną usługę lub wykonane dzieło). Roszczenia takie nie mogą być dochodzone w nieskończoność, lecz podlegają przedawnieniu. Większość przedsiębiorców zapewne wie, że okres przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Ale czy na pewno i czy wszystkich? Zapraszam do lektury.

Pytaniem, które co jakiś czas do mnie wraca jest pytanie o to czy możemy dokonać w umowie przedwstępnej zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej po upływie tego terminu. Pytanie jest o tyle zasadne, iż w aktualnych czasach brak zawarcia umowy przyrzeczonej może wynikać z przyczyn niezależnych od stron i o uchybienie temu terminowi zdecydowanie łatwiej. Odpowiedzi szukałem w orzecznictwie. Zapraszam do lektury.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK